........

 

 

Notatka Informacyjna

AKCJA  
OD SERCA DO SERCA

....Powódź wiosenna 2010 roku w Rzeczypospolitej Polskiej wywołała natychmiastowy odruch w sercach Polonii z Federacji Rosyjskiej. Do naszego ośrodka polonijnego „Jedność” w Krasnodarze, który od dawna jest promotorem integracji ruchu polonijnego na Południu Rosji, zaczęły wpływać propozycje od przedstawicieli bratnich organizacji celem zorganizowania pomocy dla poszkodowanych przez powódź rodaków z Kraju. Jako jedna z pierwszych na nasz wspólny ból zareagowała pani Tamara Osmijewa-Sobolewska z Nazrania, który jest stolicą Inguszetii.
....Ogólny zbiór środków finansowych przeistoczył się jednak w konkretną propozycję zaproszenia na pobyt nad Morzem Czarnym i Azowskim grupy polskich dzieci z najbardziej poszkodowanych przez powódź regionów Polski. Decydującą rolę w sprawie urzeczywistnienia tej idei odegrał Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Radca-Minister pan Michał Greczyło.
....Na skutek tego rozpoczęła się niełatwa działalność wstępna. Wydział Konsularny zabrał się do rekrutacji młodzieży chętnej odpocząć na uzdrowiskach nadmorskich Południa Rosji. Na pierwszym etapie szczególną konsternację wywołała pozycja Burmistrza miasta Sandomierza, do którego zwrócono się o pomoc w skompletowaniu grupy dzieci celem spędzenia wakacji w Rosji na terenie Kraju Krasnodarskiego. Pan Prezydent oficjalnie oświadczył, że Sandomierz nie jest zainteresowany podobną propozycją, oraz że środki pieniężne możemy przekazać na specjalne konto dla niesienia pomocy  osobom poszkodowanym. Od tego momentu cały ciężar organizacji podróży wzięło na siebie Kuratorium Oświaty w Kielcach na czele z Dyrektorem Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji panem Norbertem Krzystankiem oraz Wizytatorem Kuratorium Oświaty pani Bożeną Zielińską.
....Należy nadmienić, że środki finansowe celem opłaty przejazdu grupy z Polski do Rosji i z powrotem solidarnie zgromadzili przedstawiciele Polonii Amerykańskiej: Fundusz Dobroczynności Kongresu Polsko-Amerykańskiego (PACCF) na czele z Prezydentem panią Virginią Sikorą oraz Związek Polek w Ameryce (PWA), którego Prezydentem Narodowym jest również pani Virginia Sikora. Organizacje polonijne z Ameryki łącznie przekazały $ 8500. Akcja stała się możliwa dzięki pośrednictwu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.
....Swoją koleją Polacy z Południa Rosji zgromadzili $ 4500 celem całkowitego pokrycia kosztów wyżywienia, zamieszkiwania, programów wycieczkowych i rozrywkowych dla grupy polskich nastolatków. Niektóre usługi w ramach akcji świadczono dla strony zaproszonej nieodpłatnie.
....Szczególne podziękowania należą się następującym osobom i organizacjom:
....– członkowie KOR PCNK „Jedność” z Krasnodaru (Prezes pan Aleksander Sielicki, Wiceprezes pani Helena Telicka) – $ 1750, w tym pani Helena Kuczyńska – $ 650 oraz pani Jana Matiwiecka – $ 330,
....– pani Marina Łaktajewa – $ 1000,
....– członkowie Obwodowej Organizacji „Polonia Donu” (Prezes pani Irena Wieleżyńska, Wice-Prezes pani Natalia Miszyna) – $ 360,
....– członkowie Regionalnej Organizacji Kraju Stawropolskiego "Zjednoczone Polskie Serca" (Prezes pani Irena Diegojewa – $ 330,
....– Prezydent „Rotary-Club Krasnodar” pan Włodzimierz Martyszyn – $ 330,
....– członkowie Związku Polaków Osetii Północnej „Dom Polski” (Prezes pani Weronika Zieleńska) – $ 290,
....– członkowie Narodowej Organizacji Kulturowej „Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych” – $ 120.
....Należy nadmienić, że władze rosyjskie ze zrozumieniem potraktowały naszą akcję. Przedstawicielstwo MSZ Federacji Rosyjskiej na Kraj Krasnodarski na czele z Kierownikiem Radcą I klasy Sergiuszem Mańko od ręki i gratis załatwiło formalności, związane z zaproszeniem dzieci polskich. Z kolei Konsulat Federacji Rosyjskiej w Krakowie niezwłocznie wystawił wizy na wjazd zaproszonych dzieci do Rosji.
....Istotnej pomocy udzielił Kubański Uniwersytet Państwowy (Rektor dr Michał Astapow), który zapewnił noclegi i wyżywienie dla polskiej grupy podczas jej pobytu w Krasnodarze w dniach 23 i 30 sierpnia oraz skierował do dyspozycji organizatorów akcji trzy komfortowe autobusy zapewniając przejazdy dzieci po terenie miasta. Administracja Krasnodaru w tymże celu udostępniła dwa samochody osobowe. Nie należy zapominać, że formalnego zaproszenia dla dzieci z Polski udzielił Departament Polityki Młodzieżowej Kraju Krasnodarskiego.
....W wyniku wspólnych wysiłków udało się zorganizować tygodniowy (od 23 do 30 sierpnia 2010 roku) wypoczynek grupy polskich dzieci z najbardziej dotkniętych przez powódź okolic Sandomierza. Zaproszono łącznie 24 osoby, w tym 4 opiekunki, które rozlokowano w dwu miejscowościach na wybrzeżu czarnomorskim (Soczi i Anapa) i dwu na wybrzeżu azowskim (stanica Gołubickaja i Jejsk).
....Goście z Polski zawitali do stolicy Kubania późno w nocy 23 sierpnia br. Po noclegu w Akademiku Uniwersyteckim i śniadaniu odbyła się wycieczka po mieście. Grupa odwiedziła Krasnodarskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne, po czym w pokoju gościnnym Municypalnego Urzędu „Centrum Informacyjno-Społeczne” wzięła udział w towarzyskim spotkaniu ze społecznością i władzami Kraju Krasnodarskiego i Tworu Municypalnego Miasto Krasnodar. Na spotkanie z dziećmi do Krasnodaru przyjechał Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rosji Radca-Minister pan Michał Greczyło.
....Ze strony rosyjskiej w spotkaniu wzięli udział: sekretarz Przedstawicielstwa MSZ FR w Krasnodarze A. S. Morozow, przedstawiciel Administracji Kraju Krasnodarskiego S. D. Zacharow, przedstawiciel Administracji miasta Krasnodar T. I. Szargorodskaja, członkowie Rady przy Gubernatorze Kraju Krasnodarskiego do Spraw Rozwoju Instytucji Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka I. N. Dubowickaja oraz M. A. Dżuriło i inni.
....Po obiedzie w restauracji dzieci wyjechały do czterech miejscowości nadmorskich, gdzie na nich czekały plaże i parki, muzea i oceanaria, wycieczki do ciekawych obiektów przyrodniczych i historycznych itp.
....W Jejsku organizacji wypoczynku podjęła się rodzina Bagińskich, która udostępniła dla gości z Polski jeden ze swoich domów i opiekowała się dziećmi przez cały czas ich pobytu. Poza tym dopomagały rodziny Ozga i Duszewskich.
....W stanicy kozackiej Gołubickaja grupą z Polski opiekowała się rodziona Trochimowiczów, która udostępniła gościom swój prywatny mini-hotel. Szczególnie udzielał się pan Dymitriusz Trochimowicz, który zorganizował m.in. ciekawe wycieczki do odległych atrakcyjnych miejscowości.
....W Anapie poważne przygotowania uczyniło Centrum Kultury Polskiej „Nasz Dom” , gdzie Prezesem jest pan Włodzimierz Figłowski oraz Anapska Parafia Rzymsko-Katolicka – proboszcz o. Jacek Jagodziński. Należy podkreślić szczególną pomoc ze strony pana Arcioma Jędrusińskiego, pana Wiktora Leontjewa oraz Prezesa „Rotary-Club Noworosyjsk” pana Eugeniusza Kiriłłowa.
....W Soczi grupa z Polski przebywała pod patronatem Parafii Rzymsko-Katolickiej i opieką sióstr Zakonu Loretanek (Przeor siostra Fabiola) oraz rodziny Szczecińskich.
W dniu 30 sierpnia wszystkie grupy połączyły się znów w Krasnodarze i wyjechały stąd do Lwowa, dzie na nich czekali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP na Ukrainie, którzy dopomogli im odjechać do Ojczyzny.
....Na pewno nasza akcja „Od serca do serca” sprzyjała kształtowaniu się korzystnego obrazu Rosji, aktywizacji kontaktów młodzieżowych polsko-rosyjskich, rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Rosją a także integracji Światowej Polonii. Akcja stała się możliwa dzięki współdziałania chyba po raz pierwszy w dziejach Polonii z Rosji i Ameryki.


dr Aleksander Sielicki
Docent Krasnodarskiego Uniwersytetu Państwowego

Prezes KOR PCNK „Jedność”,
Wiceprezes KKO „Centrum Kultur Narodowych Kubania”,
Członek Rady przy Gubernatorze Kraju Krasnodarskiego,
Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałk
u Senatu RP