........

 

 

POLSKIE DYKTANDO

.... 20 lutego 2011 w Polskim Centrum Narodowo-Kulturalnym "Jedność" odbyło się dyktando języka polskiego. W charakterze tekstu dla dyktanda wybrano fragment biografii słynnego polskiego poety Czesława Miłosza. Ten wybór nie jest przypadkowy, ponieważ rok 2011 został ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza.
.... Wielki Polak urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach w guberni Kowieńskiej na Litwie w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Lubicz. W latach 1921–1929 uczęszczał do Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie. Studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego, najpierw polonistykę na Wydziale Humanitarnym, później prawo na Wydziale Nauk Społecznych.
.... Wczesne dzieciństwo było dla przyszłego poety okresem szalonych podróży i czasem niezwykłych wydarzeń. Wyjeżdżali z rodzicami do azjatyckiego Krasnojarska, a później raz jeszcze w głąb Rosji, bowiem ojciec, jako inżynier drogowy, powołany zostaje do armii rosyjskiej. Obrazy z tamtego okresu pozostaną żywe w późniejszej twórczości Miłosza. Czas dzieciństwa, które toczy się w specyficznym polsko-litewskim tyglu narodowym, stanie się osią wielu literackich rozważań Miłosza. W poszukiwaniu własnych korzeni i narodowości, w konfrontacji z czasem, który bezpowrotnie przeminął, będzie Miłosz wciąż powracał do tych wspomnień. 
.... W 1930 roku w piśmie studenckim „Alma Mater Vilnensis” debiutuje wierszami Kompozycja i Podróż. Jest jednym z założycieli grupy poetyckiej „Żagary”. W roku 1934 Związek Literatów Polskich w Wilnie przyznał mu Nagrodę imienia Filomatów za debiut poetycki (Poemat o czasie zastygłym). Czesław Miłosz kilkakrotnie bywał w Paryżu, gdzie spotykał się ze swoim dalekim krewnym, poetą francuskim Oskarem Miłoszem.
.... W 1935 roku Miłosz podejmuje pracę w Polskim Radiu w Wilnie. Jest to politycznie bardzo trudny okres dla Polski, do głosu często dochodzą radykalne środowiska narodowej prawicy. Miłosz po roku pracy zostaje zwolniony z Radia za liberalizm i ocenianie zjawisk kulturalnych z perspektywy estetycznej.
.... W roku 1936 ukazują się Trzy zimy.  Można w nich już odnaleźć charakterystyczny dla Miłosza liryczny ton, w którym miesza się ogólnoludzka perspektywa, pełna historycznych uwikłań z poczuciem jednostkowego indywidualnego przeżycia, skierowanego często na proste doświadczanie otaczającego świata. Książka spotyka się z bardzo żywym odzewem, mówią o niej najbardziej znaczący krytycy tamtego okresu. W każdym bądź razie jest sukcesem młodego Miłosza i staje się ważnym wydarzeniem w polskim życiu literackim.
.... W 1937 roku po podróży do Włoch przeniósł się do Warszawy, gdzie zaczął pracować w radiu. We wrześniu 1939 roku w charakterze pracownika rozgłośni udaje się na front. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium polskie przedostaje się do Rumunii, a stamtąd na Litwę i zamieszkuje w Wilnie, zaś po przyłączeniu Litwy do ZSRR – w Warszawie, gdzie bierze udział w podziemnym życiu literackim. Po Powstaniu Warszawskim do końca wojny przebywa w Krakowie. W latach 1945–1951 służy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w charakterze attaché do spraw kultury w Nowym Jorku i Paryżu. W roku 1951 przebywając w Paryżu na delegacji służbowej zwraca się do władz francuskich z prośbą o udzielenie mu azylu politycznego. W Paryżu Miłosz mieszka do 1960 roku i współpracuje z pismem Jerzego Giedroycia „Kultura”. Następnie na zaproszenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeleyu oraz Uniwersytetu Indiana wyjeżdża do USA, gdzie zostaje profesorem języków i literatur słowiańskich. W 1980 roku dostał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. W 1993 roku Miłosz ostatecznie powrócił do Polski. Został laureatem kilku nagród literackich. W 1994 roku  udekorowano go Orderem Orła Białego. 
.... Przykładem dla naszego dyktanda, przeprowadzonego w Krasnodarze po raz pierwszy, posłużyło doświadczenie „Domu Polskiego” w Sankt Petersburgu. Celem imprezy było wspieranie języka polskiego na Kubaniu. Dzień 20 lutego, kiedy przeprowadzono dyktando, stał się namiastką Dnia Języka Polskiego, gdyż już następnego dnia – 21 lutego obchodzi się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (International Mother Language Day) celem promowania różnorodności językowej i kulturowej oraz wielojęzyczności.
.... Dyktando jest doskonałą okazją dla sprawdzenia własnej znajomości języka ojczystego. W napisaniu dyktando mógł wziąć udział każdy, kto uważa, że polszczyzna jest jego ojczystym językiem, lub po prostu interesuje się językiem i kulturą polską.
.... Najlepsze prace zostały wyróżnione dyplomami trzech stopni i prezentami. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz materiały o wydarzeniu (biografia poety i jego wiersze). Uroczyste wręczenie  nagród odbyło się w świątecznym nastroju. Mamy nadzieję, że te obchody Dnia Języka Ojczystego staną się  tradycyjne.

Natalia TUTYGINA