........

 

WIZYTA POLSKIEGO AMBASADORA NAD KUBAŃ

   .25–27 stycznia 2012 r. odbyła się wizyta do Kraju Krasnodarskiego delegacji z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej panem Wojciechem Zajączkowskim. Była to pierwsza wizyta oficjalna na Kubaniu Ambasadora polskiego. Razem z Ambasadorem do stolicy Kubania zawitał Radca-Minister, kierownik Wydziału Gospodarczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w FR pan Krzysztof Kordaś oraz Pierwszy Sekretarz Wydziału Gospodarczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w FR pan Aleksander Warwarski.

w..KubGU
    26 stycznia odbyło się spotkanie delegacji polskiej z kierownictwem Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego na czele z Rektorem M. B. Astapowem, gdzie omówiono zagadnienia, dotyczące współpracy KubUP i Uniwersytetu Opolskiego a także wykładania języka polskiego na Kubaniu oraz wzajemnej polsko-rosyjskiej wymiany studentów. Po tym pan Ambasador wygłosił wykład na temat prezydencji Polski w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego drugiej połowy 2011 roku.
w? Polskim centrum regionalnym

    Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Prezesem Izby Handlowo-Przemysłowej Kraju Krasnodarskiego J. N. Tkaczenko, a następnie z kierownictwem Tworu Municypalnego Miasto Krasnodar. Burmistrz W. Ł. Jewłanow zapoznał gości z osiągnięciami miasta w zakresie gospodarki, sferze socjalnej i kulturalnej oraz zaprosił polskie firmy do otwierania zakładów przemysłowych we Wschodniej Strefie Przemysłowej stolicy Kubania. Ambasador zaznaczył, że Polska jest zainteresowana we współpracy w niektórych kierunkach, w tym – rolnictwie i przemyśle przetwórczym oraz w rozwoju technologii oszczędzania energii w gospodarce komunalnej, realizowaniu projektów ekologicznych.

     Wieczorem tego samego dnia odbyło się upragnione przez Polonię Kubania i Adygeji spotkanie pana Ambasadora z członkami Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność”. Podczas imprezy Prezes KOR PCNK „Jedność” opowiedział o dziejach powstawania Polonii Kaukaskiej oraz o działalności dzisiejszych polonijnych organizacji na Kaukazie Północno-Zachodnim, zaś pan Ambasador odpowiedział na pytania, które absorbują miejscowych Polaków. Pan Ambasador prezentował dla polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Nowy Świat” (kierownik artystyczny pani Agata Jasińska) kobiecy krakowski strój ludowy, zaś Polacy z Kubania wręczyli gościom upominki.

......27 stycznia polska delegacja spotkała się z zastępcą głowy Administracji (gubernatora) Kraju Krasnodarskiego A. J. Agafonowem. Podczas spotkania poruszono zagadnienia wszechstronnej współpracy, sprzyjania inwestycjom do gospodarki obu regionów. W toku obrad osiągnięto porozumienie o polskiej misji biznesowej producentów wyposażenia dla kompleksu rolniczoprzemysłowego w marcu 2012 r.
......Następnie delegacja zwiedziła Krasnodarskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne im. J. D. Fielicyna, gdzie ją zapoznano ze zbiorami, w tym z wystawą „Regalia oraz Relikwie Kubańskiego Wojska Kozackiego”.

......Opuszczając Krasnodar pan Ambasador wyraził nadzieję, że mu się jeszcze nie raz uda odwiedzić to gościnne południowe miasto.

w?Ratusze