........

 

..LETNIA SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ.. W GOŁUBICKIEJ

     W dniach 20–27 sierpnia 2012 r. w stanicy Gołubickiej nad morzem Azowskim odbyły się zajęcia w Szkole Języka I Kultury Polskiej. W charakterze organizatora wystąpiła Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”. Wybitnego wsparcia udzieliła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej. Za siedzibę Szkoły posłużył Zespół Hotelowy „Tatiana” w stanicy Gołubickiej należący do rodziny polonijnej Trochimowiczów. Państwo Trochimowiczowie nie po raz pierwszy udzielają pomocy akcjom polonijnym. W roku 2010 właśnie tu podejmowano dzieci z poszkodowanych przez powódź regionów Polski.

     Do Szkoły zawitała młodzież polonijna z Krasnodaru, Piatigorska, Rostowa nad Donem, Stawropola, Władykaukazu, Wołgogradu oraz Żeleznowodzka.
Podstawowym celem zajęć stało się stworzenie odpowiedniej atmosfery językowej i dążenie do przyswajania przez młodzież polonijną z Południa Rosji elementów polskich tradycji kulturalnych.
.....W toku nauczania omówiono twórczość poetycką Czesława Miłosza oraz Zbigniewa Dmitrocy, poety z Lubelszczyzny, który jest autorem mnóstwa wierszy, ułatwiających dzieciom naukę języka polskiego. Poza tym uczniów zapoznano z atmosferą tradycyjnych obchodów Wielkiej Nocy w Polsce.

    Zajęcia z języka polskiego prowadzono wyłącznie po polsku za pomocą odpowiednich nowoczesnych metodyk. Jedna z nich „Nauczanie przez ruch” zakłada wytworzenie przez uczestników wyrobów lub rysunków, które znacznie dopomagają uczniom w przyswajaniu niezbędnych wiadomości językowym. Najciekawszą stroną lekcji stało się rozpoznawanie zjawisk gramatycznych oraz zgłębienie tajemnic ortograficznych. „W Szkole Letniej uczyliśmy się nie tylko konwersacji, lecz również poznawaliśmy budowę języka, jako systemu”, – mówi uczestniczka Ksenia.

  Zorganizowano również zajęcia z wymowy polskiej. Za pomocą odpowiednich wprawek i charakterystycznych wierszy uczyliśmy się poprawnego artykułowania i szybkiego mówienia.
    
Tańcom polskim nauczała choreograf z PCNK „Jedność” pani Agata Jasińska. W repertuarze tym razem tradycyjnie znalazły się polonez, trojak i krakowiak oraz tańce lubelskie: mach i polka lubelska. Uczestnicy kursu, niby tancerze z prawdziwego zdarzenia, skrupulatnie uczyli się wykonywania skomplikowanych ruchów tanecznych. W ramach zajęć uczniowie poznali cechy i symbolikę kolorową oraz charakterystyczne ozdoby regionalnych polskich strojów ludowych.

    O porze wieczorowej w Szkole wyświetlano polskie filmy fabularne, które niekiedy wymagały komentarzy językowych, merytorycznych i historycznych.
Rozkład zajęć przewidywał możliwość zażywania kąpieli morskich i słonecznych podczas przerw, gdyż Szkoła była usytuowana bezpośrednio obok piaszczystej plaży. Chętni mogli korzystać również z popularnego tu leczenia borowinowego.
....Uczestnicy z różnych miast nawiązali między sobą kontakty koleżeńskie i przyjacielskie.
....Mamy nadzieję, że po roku znów się tutaj spotkamy ku wzajemnej korzyści i radości!

Zdjęcia

Natalia TUTYGINA,
nauczyciel języka polskiego