........

 

Zjazd Dziennikarzy Polonijnych w Sopocie
18-22 maja 2011

   .Uczestnicy Zjazdu zebrali się 18 maja w hotelu „Maryla”, usytuowanym na brzegu Morza Bałtyckiego. W tym samym dniu w Filharmonii Bałtyckiej odbył się koncert z okazji otwarcia konferencji "Europejski Dzień Morza".
  .Następnego dnia rano braliśmy udział jako reprezentanci prasy w konferencji, poświęconej problemom budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. W konferencji wzięli udział naukowcy, firmy budowlane, związane z budową elektrowni jądrowych, przedstawiciele organizacji do spraw ochrony środowiska.

2
     Tego samego dnia odwiedziliśmy rozgłośnię radiową "Gdańsk", pracownicy której zapoznali nas z funkcjonowaniem rozgłośni, z tym w jaki sposób obywają się audycje radiowe, nagrywania i odtwarzanie programów radiowych.
4

     Szef Redakcji Publicystyki redaktor Leszek Szmidke odpowiedział na nasze pytania, dotyczące zawodu dziennikarza. Dokładnie wypytywałiśmy go o roli dziennikarza w społeczeństwie, o pozytywnych i ujemnych cechach zawodu dziennikarskiego. Zapytaliśmy go również o sytuację polityczną w Polsce podczas wyborów, o ustosunkowaniu się polityków do  dziennikarzy oraz, ogólnie rzecz biorąc, do radia.

     W tym samym dniu udało się nam spotkać również z redaktorem dziennika "Gazeta Wyborcza" panem Drzewieckim, który opowiedział o cechach właściwych temu dziennikowi.

......"Gazeta Wyborcza" to szereg pism, wśród których jest bezpłatna gazeta "Metro", właśnie "Gazeta Wyborcza" oraz wydanie "Kwietnik". "Gazeta Wyborcza" ma kilka oddziałów regionalnych, w tym w Gdańsku. Tutaj ukazuje się jej regionalne wydanie, które przedstawia wydarzenia w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Pan Drzewiecki też mówił o rozkładzie dnia dziennikarza. Redakcja rozpoczyna pracę zazwyczaj o godzinie 10, zaś kończy zawsze w różnym czasie.

5

     Wieczorem uczestniczyliśmy w zakończeniu pierwszego dnia konferencji "Europejski Dzień Morza".

1

     Następny dzień stał się wyjątkowym dla każdego z nas, ponieważ spotkaliśmy się z pierwszym prezydentem postsocjalistycznej Polski Lechem Wałęsą. Spotkanie odbyło się w jego biurze w centrum Gdańska. Lech Wałęsa wyraził swoje poglądy na dzisiejszą Polskę oraz na Europę w całości. Wypowiedział się na temat stosunków między krajami europejskimi, podkreślając, że Europa bez Białorusi nie jest kompletna. Zapytaliśmy go o nowoczesną Polskę, czy o takiej Polsce marzył? Lech Wałęsa powiedział, że w tej Polsce nie ma sprawiedliwości i nie ma uprzejmości, lecz jest demokracja, o którą walczył.

         Tego samego dnia w Centrum Informacyjnym miasta Sopot spotkaliśmy się z posłem Pawłem Orłowskim.

         Odbyła się ciekawa dyskusja na temat repatriacji eks-obywateli polskich z obszarów byłego Związku Radzieckiego, czy wszystkich Polaków należy repatriować, czy nie? Po tym część grupy spotkała się z Administracją Miejską. Pozostali zaś wzięli udział  w zwiedzaniu portu Gdańskiego w ramach konferencji "Europejski Dzień Morza". Owa konferencja poświęcona była ekologii morza, ochronie jego oraz środowiska otaczającego przed szkodliwą działalnością człowieka. Budowa nowych, przyjaznych środowiskowi portów i statków stanowi część programu ochrony morza.

     
3

     Ostatniego dnia zwiedzaliśmy miasto oraz zaprowadzono nas do ośrodka TV, gdzie na własne oczy zobaczyliśmy, jak odbywa się nadawanie programów telewizyjnych.
Ogromne dzięki należą się organizatorom naszego Zjazdu za możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy dziennikarzami polskimi i polonijnymi.

 

Natalia Tutygina