........

 

III seminarium dla nauczycieli języka polskiego i śpiewu z organizacji polonijnych Rosji 6-10 czerwca w Piatigorsku

zdjęcia