........

 

 

Program Szkoły Liderów Polonijnych, Gelendżyk (01.05-07.05)

1–7 maja w Gelendżyku odbył się  Zjazd Młodzieży Polonijnej. Wzięły w nim udział 24 osoby z różnych regionow Rosji. Zjazd miał miejsce dzięki pomocy Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie.
Uczestnicy mieli spotkanie z prezesem fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie” panią Olgą Iwaniak, która opowiedziala o fundacji i zachęcila do napisania projektów.
Uczestnicy Zjazdu brali udział w warsztatach zorganizowanych przez instruktorów – panią Magdę Kołodziejczyk i pana Daniela Lichota  z Warszawskej Szkoły Liderów Polonijnych. Po zakonczeniu Zjazdu uczestnicy dostali odpowiednie zaświadczenia.
Program Szkoły Liderów Polonijnychjest adresowana do młodych działaczy polonijnych z całego świata, stawia na rozwój kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi i inspiracji do dalszych działań oraz wzmocnienie ich więzi z Polską. W ramach programu uczestnicy biorą udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z politykami i działaczami publicznymi oraz w wizytach studyjnych na terenie całej Polski. Od 2009 roku odbyły się cztery dwutygodniowe szkolenia: