........

 

Zdjęcia


5–7 listopada 2010 r. w Krasnodarze odbyły się Dni Polskie, które obejmowały Festiwal Kultury Polskiej, Naradę Prezesów organizacji polonijnych z Południa Rosji oraz V Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polacy w Rosji”. Stronę polską w tych imprezach reprezentował pan Longin Komołowski – Prezes Zarządu największej polskiej instytucji pozarządowej Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, który w przeszłości był Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Wicepremierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

5 listopada na sali aktowej Urzędu Municypalnego „Centrum Społeczno-Informacyjne” odbył się Pierwszy Festiwal Zespołów Polonijnych z Południa Rosji. Po raz pierwszy w Krasnodarze spotkały się polonijne zespoły oraz poszczególni wykonawcy z Krasnodaru, Nalczyka, Nazrania, Piatigorska, Stawropola, Władykaukazu i Żeleznowodzka.

6 listopada odbyła się Druga Narada Prezesów organizacji polonijnych z Południa Rosji, w ramach której omówiono problemy integracji ruchu polonijnego w Rosji oraz poprawy dobrego wizerunku Polaka.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu Historyków z wyników V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polacy w Rosji”, dopasowanej do 90. rocznicy powstania Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego. Podczas posiedzenia wysłuchano referatów, poświęconych roli Polaków w historii Rosji.

Na zakończenie Dni Polskich w dniu 7 listopada w Krasnodarskim Kościele Rzymsko-Katolickim św. Liboriusza (Parafia Matki Bożej Różańcowej i św. Barbary) odprawiono Mszę Świętą.