........

 

.....Od początku 2011 r. w Polskim Centrum "Jedność" w niedziele o 17.00, odbywają się wykłady na temat najnowszej historii Polski, które prowadzi pan Witalij Litunowski. Materiałem dla wykładów służą wyzdarzenia II wojny światowej i wydarzenia po wojnie, historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są badane  Instytutem Pamięci Narodowej (dalej IPN), który istnieje od 1999 roku. Pan Witalij od kilku lat jest uczestnikiem seminariów prowadzonych przez ten Instytut.
.....Po upadku reżimu komunistycznego w Polsce, zaistniałą potrzeba w badaniu wydarzeń związanych z represjami w okresie panowania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli w okresie od czasow powojennych i do końca lat 80 ch. W latach 90-ch zdarzył wakuum historyczny i bolesne wydarzenia XX wieku nie byli badane odpowiednio. Po utworzeniu IPN, celem którego jest badanie, dokumentowanie i archiwizowanie wszystkich dowodów dotyczących tego okresu w historii, rozpoczął intensywne badania, wiele materiałów i dowodów z archiwów byłych służb i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i również na podstawie wspomnień świadków tych wydarzeń. Dla tworzenia świadomości narodowej ludności polskiej, jak Polakow w kraju oraz etnicznych Polaków na całym świecie, jest ważne, aby pamiętać te procy, które spotkala Polska w XX wieku.
.....Ponadto wydarzenia historii Polski drugiej połowy XX wieku, raczej słabo i tendencyjne opisane w rosyjskim gimnazjum, a wiele aspektów historii nie są rozpatrzywane w ogóle, lub są podane jednostronnie.
.....Celem tych lekcji jest chęć przekazać dziedzinie etnicznych polaków mieszkających w Rosji, polskiego punktu widzenia na wydarzenia historyczne. Materiały, na których zrobione lekcje, są wydane przez IPN, który aktywnie angażuje się w dochodzeniu w sprawie zbrodni w niemieckich okupantów podczas II wojny światowej i represji władz komunistycznych w okresie powojennym.
.....Pod czas lekcji rozparzywane takie tematy, jak: „Los Żydów polskich w czasie II wojny światowej”, „Aparat represji w powojennej Polsce", „Losy Polaków deportowanych do Związku Radzieckiego”, „Losy bohaterów narodu polskiego, takich jak Witold Pilecki, generał „Nil” imiona których nie były znane, lub celowo ukrywane, ale ich losy byli tragiczne. Rozparzywane są aspekty wzajemnych relacji między państwem a Kościołem katolickim w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z różnych okresów, jak również rolę odgrywaną przez Kościół, aby przywrócić prawdę historyczną.
.....Podczas zajeć organizowane  ogłądanie filmów historycznych. Tak więc w film„Inka 1946” opowiada o pielęgniarce podziemnej Polski, która zginęla z rąk funkcjonariuszów aparatu represji. Film „Historia Kowalskich” opowiada historię polskiej rodziny, która pomagala Żydom w czasie wojny i została zniszczona przez hitlerowców razem z małymi dziecmi. Te filmy pokazują tragiczne wydarzenia z historii kraju, po ogłądaniu, stosunek do wydarzeń tamtych czasów zmienia się.
.....Również w klasie jest okazja do zapoznania z mapami przedwojennej i powojennej Polski, do zapoznania się z tym, jak Europa zmieniła się po wojnie jak zmieniła się ludności Europy.
.....Na lekcji historii Polski jest czasami problem niewiedzy wydarzeń historycznych z niedawnej przeszłości. Większość wie, że tylko w 1941 roku zaczeła sie Wielka Wojna Ojczyźna, gdy Hitler zaatakował Związek Radziecki, i to, że wojna zakończyła się w 1945 roku, zwycięstwem Związku Radzieckiego. A jakie wydarzenia poprzedziły wojnę, co zminiło się po po wojnie, jaka cena została zapłacona przez narody Europy Wschodniej za możliwość swobodnego rozwoju juz w naszych czasach, niestety, nie każdy wie, i tym bardziej, prawie nikt nie zdaje sobie sprawy z tego jaką straszną cenę zapłacili Polacy, którzy stracili sześć milionów obywateli i połowę terytorium.
.....To właśnie w Polsce były obozy koncentracyjne, które nazywane są „fabryki śmierci”, znany Auschwitz, Majdanek, i kilka innych, w którym zginęło najwięcej Żydów.
.....Etnicznym polakom są bardzo ważne dla zrozumienia historii Polski, w taki sposób w jaki on jest on postrzegany przez Polaków mieszkających w Polsce.
.....Pod koniec II wojny światowej, w Europa Zachodnia została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej, i miała możliwość swobodnego rozwoju kraju w Europie Środkowej i Wschodniej, a wśród nich i Polska, jeszcze prawie pół wieku były  w „strefie wpływów” Sowietow uwiężnione głęboko obcymi od tradycyjnych wartości tych narodowości. Pozbyć się tej „opieki” udało się dopiero w 1990 r. W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego czasu, nowa historia Polski.

Natalia Tutygina