........

 

AKTUALNOŚCI

Nowy numer "Wiadomości Polskie" No 36 2012

Patrzyć>>

Letnia szkoła języka i kultury polskiej w Golubickiej.

Patrzyć>>

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

......Polacy stale są obecni na Kubaniu od czasów opanowania go przez Kozaków Czarnomorskich, którzy zostali tu przesiedleni z ziem jeszcze niedawno stanowiących obszary Królewstwa Polskiego.
......Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej oraz na skutek wojen z Napoleonem przeważająca część ziem polskich weszła do składu Cesarstwa Rosyjskiego. Wkrótce wywołało to zauważalny przypływ Polaków na Kaukaz – „ciepłą Syberię”, gdzie oni, jako zesłańcy za udział w wyprawie moskiewskiej Napoleona, powstaniach wyzwoleńczych oraz powołani w charakterze rekrutów, masowo odbywali służbę w szeregach Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego.

.....Pozatym znaczna liczba polskich szlachciców i urzędników, którzy stanowili pod koniec XIX wieku ponad ćwierć polskiej ludności Kubania, przybyła tu dobrowolnie lub służbowo. Polacy uprawiali rzemiosła, handlowali, służyli jako inżynierowie, nauczyciele, lekarze, weterynarze, prawnicy, architekci, urzędnicy, byli znanymi w regionie przemysłowcami, zakładali uzdrowiska i kopalnie ropy, budowali mosty i koleje.
.....Liczni badacze uważają, że Polacy, mimo stosunkowo niewielkiej liczebności, potrafili wnieść swój szczególny ważki wkład do ekonomicznego, kulturalnego i naukowo-oświatowego życia Kubania.
.....Polacy, w odróżnieniu, na przykład, od szeregu niemieckich czy czeskich kolonistów, byli poddanymi Cesarstwa Rosyjskiego i nie stworzyli na Kubaniu grup etniczno-areałowych. Osiedlali się oni w sposób rozproszony, przeważnie po miastach. Jako wyjątek można zaznaczyć tylko osiedle Razdolnoje (obecnie w obrębie Wielkiego Soczi) oraz stanicę Tiemnolesskaja (Rejon Apszeroński), chociaż tylko warunkowo. Związane to było z faktycznym brakiem udziału Polaków w kolonizacji rolniczej.
.....Szczególnie zauważalne napływy Polaków na Kaukaz Północno-Zachodni wywołane były przez obie wojny światowe.
.....Polacy, stanowiące stosunkowo nieliczną grupę etniczną ludności Kubania, doświadczyli w okresie władzy radzieckiej prawdziwej katastrofy demograficznej, związanej zarówno z represjami stalinowskimi, jak również z utratą samoidentyfikacji religijnej, kulturalnej oraz językowej.
.....Tym nie mniej, Polonia Kubania przetrwała podczas skomplikowanych etapów swoich dziejów, potrafiła uniknąć kompletnej asymilacji w regionie, gdzie częstokroć ulegały przetopieniu różne narody.

 

Prezes KRO PCNK "Jedność"
dr Aleksander Sielicki..

01...........